DE FRANSE NUMMER ÉÉN OP HET GEBIED VAN TERRACOTTA DAKBEDEKKING

EDILIANS heeft een uniek en zich steeds verbeterend aanbod om in te spelen op alle esthetische verzoeken en kwaliteitseisen. Dat alles in het kader van duurzaam bouwen en met respect voor de omgeving.

 

Onze mogelijkheden

    

 

Ons bedrijf : EEN BOUWMENTALITEIT

EEN WERELD VOL VAKKENNIS EN EXPERTISE

Ons erfgoed

EDILIANS is de nieuwe naam van IMERYS Toiture, fabrikant en historisch marktleider in terracotta dakpannen in Frankrijk.

Tijdens zijn ontwikkeling heeft ons bedrijf met succes meerdere iconische en prestigieuze producenten en merken van kleidakpannen met elkaar verenigd.

Doyet, Gélis, Huguenot, Jacob, Phalempin, Poudenx, Sainte Foy en Sans zijn alle grote namen in het domein van de terracotta dakpan, voortgekomen uit het rijke verleden van EDILIANS.

 

 

Onze deskundigheid

Wij ontwikkelen, produceren en commercialiseren algemene toekomstgerichte oplossingen voor de bouwschil van het huis.Met onze versterkingen uit het verleden (Profimo, Scover Plus, Coveo...) zijn we nu in een positie om geïntegreerde systemen voor de bouwschil aan te kunnen bieden.

Door de groeifase die we thans doormaken kunnen we met onze aanstaande uitbreidingen uitgroeien tot een hoofdrolspeler op de Europese markt. Al onze producten verbinden de rijkdom van het gebruikte materiaal - klei - aan de hoogste technische prestaties (zonne-energie, onderdakfolie, afvoer van regenwater, hulpstukken...), die nodig zijn voor een eigentijdse en dynamische woning.

 

Vanaf het ontwerp houdt ons repertoire voor Dak, Gevel en Ecologische Woning rekening met de verplichtingen en vereisten van onze klanten:

  • Een esthetische bouw, stevig en duurzaam, die beantwoordt aan de nieuwe milieu eisen betreffende kwaliteit, veiligheid en energiebesparing.

  • Een simpel, betrouwbaar en praktisch installatieproces en de ondersteuning van het EDILIANS team, dat steeds ter uwer beschikking staat, om plaatsing te vereenvoudigen.

 

 

ONZE BEDRIJFSCULTUUR : HET VERBINDEN VAN RESULTATEN EN VERWACHTINGEN

Door de combinatie van onze vakkennis in diverse takken en de expertise van onze medewerkers kunnen we voor Dak, Gevel, Ecologische Woning voorstellen doen, gebaseerd op principes, waardoor de woning en ook de deskundigheid van onze klanten naar waarde worden geschat :

  • TOPKWALITEIT

  • INNOVATIE

  • MODERN

  • ECOLOGISCH-CONCEPT

Onze eigen doelstelling is om onze ecologische impact op het milieu te minimaliseren. Onze R&D - afdeling blijft constant op zoek naar nieuwe methoden om het effect op onze planeet te beperken.

 

HET SAMENBRENGEN VAN AL ONZE DESKUNDIGHEID

Door het combineren van onze diverse vakgebieden en de deskundigheid van onze medewerkers kunnen we onze klanten begeleiden in de complexe en concrete wereld van de zich steeds ontwikkelende woningbouw.

 

 

 


EDILIANS in Cijfers

500

Huizen per dag

70

Soorten dakpannen

220

Kleuren

+300

Omzet 2018 in miljoenen euro's

+9000

Huizen voorzien van fotovoltaïsche pannen

1100

Personeelsleden

14

Fabrieken

10

Streekgebonden merken

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze historiek - Uw welslagen

EDILIANS is voortgekomen uit de geslaagde fusie en integratie van verscheidene grote namen op het gebied van de vervaardiging van terracotta dakpannen.

De omgeving is uitgebreid ten gevolge van de opeenvolgende toetredingen van bekende merken in de groep.

Aanvankelijk werden de dakpannen op de markt gebracht met namen als Gilardoni, Saint Germer, Wardrecques en Sainte Foy, stuk voor stuk synoniem voor technische en esthetische topkwaliteit.

Tegenwoordig wordt deze nalatenschap in stand gehouden door 8 streekmerken die garant staan voor het voortleven van onze grote geschiedenis in het vervaardigen van kwaliteitsproducten.

 

De jaren 70

Oprichting van de groep Imetal

1974

De dakpannenfabriek Huguenot Fénal wordt onderdeel van de IMETAL groep

1986

IRB, Industrielle Régionale du Bâtiment vervoegt de groep

1989

GPS, Gélis Poudenx Sans verbindt zich met het concern

2000

IMETAL wordt IMERYS als moedermaatschappij van de 3 merken GPS, IRB en HF

2001

Ontstaan van het overkoepelende merk Imerys, met de 3 historische merken verenigd.

2009

Doyet wordt onderdeel van het bedrijf

2011

La “Française des Tuiles et Briques” voegt zich bij Imerys

2015

Profimo komt bij Imerys Toiture

2018

Imerys Toiture verandert van naam en wordt EDILIANS

 

 

 

 

VORMGEVEN AAN DUURZAME ONTWIKKELING

Het bewaren van het natuurlijk erfgoed waar we ons basismateriaal uit putten, het bedenken van resultaatgerichte oplossingen voor het opwekken van eigen energie...wij geven de voorkeur aan gerichte en effectieve acties ten behoeve van duurzame ontwikkeling boven lange verhalen.

  • Het herstel van onze open groeven is alomvattend :

- Planning voor het herstel van de bodem

- Onderzoeken naar de uitwerking op de biodiversiteit en de fauna

- Herintroductie van bedreigde diersoorten

- Deelname aan lokale projecten en initiatieven

 

Met deze missie in het achterhoofd is in 2011 een uitbreiding van de groeve van Sainte Foy voltooid na een voorafgaande milieustudie. Deze studie bracht bepaalde milieueffecten in kaart op het gebied van waterhuishouding, flora en fauna. Door deze ontwikkeling zijn er enkele bedreigde diersoorten gesignaleerd die nu speciale bescherming genieten.

  • Wij blijven continu zoeken naar manieren om de productiekosten en het verbruik van natuurlijk gas terug te dringen: we houden de effecten van deze activiteiten op het milieu permanent in de gaten.

  • Speciale aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van bedrijfsrisico's, in het bijzonder door de industriële activiteiten perfect in het milieu in te passen via de gebruikte materialen en methodes die overeenstemmen met ecologische vereisten. Het naar waarde schatten van onze mensen via H&R, en de ontwikkeling van de toegevoegde waarde door onze R&D staan centraal in onze activiteit.

 
 

EEN TOEKOMST VAN DE KWALITEIT UITVINDEN

HET ZOEKEN NAAR DE BESTE MANIEREN OM DUURZAAM TE BOUWEN IS ONZE PRIORITEIT. DIT STAAT CENTRAAL IN AL ONZE ACTIVITEITEN :

Onze hoge-kwaliteit basismaterialen zijn afkomstig uit kleigroeven die een uitstekende reputatie hebben

Onze terracotta dakpannen en toebehoren hebben 30 jaar garantie

Ons management-systeem overeenkomstig ISO-normen 9001 en 14001 is een leidraad voor verbeteringen voor al onze industriële en commerciële activiteiten.

Onze producten voldoen aan de alle geldende normen.

 

BEVORDERING VAN UITSTEKENDE RELATIES

Vanaf de architecturale en reglementaire bouwspecificaties tot tijdens de uitvoering van de werken, zullen ons commerciële en technische teams u bijstaan in het verstrekken van adviezen en het bereiken van de verwachte resultaten. Dit vloeit voort uit hun kennis van de regionale lokale omstandigheden en hun beroepsernst.